Het onderzoek

Lichttherapie voor patiënten met een Depressie en Diabetes type 2
De LiDDia-studie is een onderzoek naar het effect van Lichttherapie op Depressie en Diabetes type 2.

Waarom dit onderzoek?
Depressie komt vaak voor bij patiënten met diabetes (suikerziekte). De behandeling van patiënten met een depressie én diabetes type 2 is vaak ingewikkeld. Er zijn aanwijzingen dat ontregeling van de biologische klok een belangrijke rol speelt in depressie en diabetes type 2. De biologische klok zorgt ervoor dat lichaamsfuncties volgens een vast ritme plaatsvinden, zoals het slaap-waak ritme. Lichttherapie kan het ritme van de biologische klok herstellen en lijkt daarmee depressieve klachten te kunnen verminderen.

Wat is lichttherapie?
Lichttherapie is een behandeling waarbij u dagelijks, in de ochtend, voor een half uur wordt blootgesteld aan licht.

Doel van het onderzoek
In deze studie onderzoeken we of lichttherapie positieve invloed heeft op de stemming. Ook verwachten we een positief effect voor de diabetes. Uiteindelijk hopen we met dit onderzoek de behandeling van depressie en diabetes te verbeteren.

Door wie?
Het LiDDia-onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het diabetes centrum en de vakgroep psychiatrie van het VUmc.

Voor wie?
Patiënten met een depressie én diabetes type 2. Weet u niet zeker of u depressieve klachten heeft of depressief bent? Doe dan de depressie zelftest.

Waarom meedoen?
Uw deelname is waardevol, maar hoeft u geen persoonlijk voordeel op te leveren. Door mee te doen aan dit onderzoek levert u een belangrijke bijdrage aan de kennis over depressie en diabetes. Dit betekent mogelijk ook een verbetering van de zorg voor uzelf en anderen in de toekomst. Meedoen kost u niets. U krijgt een vergoeding voor uw deelname.

Wat moet ik ervoor doen?
Het onderzoek bestaat uit een vooronderzoek en 3 metingen. Tijdens deze metingen worden er onder andere vragenlijsten en bloed afgenomen. Lichttherapie kunt u gewoon in uw eigen omgeving (bijvoorbeeld thuis) ondergaan. De therapielamp wordt verstrekt vanuit het onderzoek. De therapie duurt 4 weken. Leest u voor een uitgebreide beschrijving van wat u voor het onderzoek moet doen de informatiebrief. Optioneel onderzoeken wij ook graag uw geheugen, aandacht en werktempo.

Ik wil wel/niet meedoen
U beslist zelf of u mee wilt doen. Ook als u heeft besloten om mee te doen, mag u altijd alsnog stoppen met het onderzoek.
Uw besluit om wel of niet deel te nemen aan het onderzoek heeft geen invloed op uw behandeling in het VUmc of elders.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het onderzoek vindt u in de informatiebrief voor geïnteresseerden. Als u meer algemene informatie wilt over medisch-wetenschappelijk onderzoek, verwijs ik u naar de website van Rijksoverheid. Voor verdere vragen, of om u aan te melden voor het onderzoek, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.