LiDDia-studie

De LiDDia-studie is een wetenschappelijk onderzoek dat het effect van lichttherapie voor patiënten met een depressie en diabetes type 2 (suikerziekte) onderzoekt.